Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Jozef Ľupták ml., Slanecká 1776/31, Hriňová 962 05, OU-ZV-OZP-2014/00305-2, č. živnostenského registra 670-16051, IČO: 43 641 679, DIČ:1074146711

Orgán dozoru:
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica.
Telefón: +421-48-4141741, 2
Fax: +421-48-4142108
e-mail: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk

Kupujúci:
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova pohodlne a jednoducho. Objednávať si môžete pomocou nákupného košíka alebo e-mailom na objednavky@trendysport.sk

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu..

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok)..

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať. 

POŠTOVNÉ A BALNÉ V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej Pošty formou dobierky, čiže platíte až pri prevzatí tovaru. Cena poštovného v rámci celej SR SLOVENSKOU POŠTOU na dobierku je 2,50 €. 

Je možné zvoliť si aj iný spôsob platby: bankovým prevodom vopred alebo cez PayPal, kedy je cena poštovného iba 1.99 €.

POŠTOVNÉ A BALNÉ V RÁMCI ČESKEJ REPUBLIKY

Objednávku môžete vytvoriť cez e-shop alebo prostredníctvom emailu objednavky@trendysport.sk, my Vám následne zašleme informačný mail s informáciami k platbe.

Platbu môžete vykonať bankovým prevodom vopred alebo cez PayPal. Cena dopravy do 0,500kg je 4,30  a do 1,000kg 8,10 €. Tovar zasielame ihneď po prijatí platby na účet Slovenskou poštou.

DODACIA LEHOTA V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dodacia lehota je štandardne 1 až 3 pracovných dní.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 12 hodín od odoslania zrušiť a to e-mailom na objednavky@trendysport.sk bez udania dôvodu. Stačí uviesť vaše osobné údaje ktoré ste použili v objednávkovom formulári, popis objednaného tovaru a číslo objednávky. Neskoršie zrušenie objednávky nebude akceptované.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, v čo najkratšom možnom termíne.

NEPREVZATIE ZÁSIELKY ZASLANEJ NA DOBIERKU

Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok (do 12 hodín), je záväzná. A preto ak kupujúci neprevezme zásielku na dobierku, je povinný uhradiť škodu vzniknutú neprebratím tejto zásielky, a teda bude Vám účtovaná preprava k Vám a taktiež preprava neprebratej zásielky k nám. Tú budeme v prípade neuhradenia vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Pretože kupujúci je povinný podľa §614 ako aj §420 ods.1 zákona č.40/1964 Zb. prevziať riadne a včas tovar doručený od predávajúceho a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci musí vrátiť tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale vo forme doporučeného listu alebo balíka, so všetkými označeniami ktoré sú súčasťou tovaru a tovar možno následne predať ako nový. Zásielky vo forme dobierky NEPREVEZMEME!

Zásielku pošlite na adresu: Trendy Šport, Partizánska 1625, Hriňová 962 05

Pri vrátení tovaru musí byť doklad o zakúpení tovaru (faktúra/pokladničný blok) priložený. Zákazník si sám môže určiť či si praje vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar za iný.

Pri vrátení tovaru od kupujúceho a následnom vrátení peňazí kupujúcemu, si nárokujeme na odpočítanie poštovného z celkovej sumy. V prípade vrátenia peňazí poštovou poukážkou aj poplatok za danú službu podľa cenníka Slovenskej pošty. Vrátenie peňazí sa realizuje do 30dní, avšak väčšinou ihneď.

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti prostredníctvom Reklamačného formuláru, ktorý nájdete na našej stránke alebo na základe e-mailovej komunikácie na objednavky@trendysport.sk v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. 

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Záruka sa nevzťahuje na:

     a) vady zapríčinené bežným používaním (Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.) 

      b) nesprávnym použitím výrobku

      c) nesprávnym skladovaním

      d) nesprávnym ošetrením

V skratke:

      1)Informujte nás o reklamácii prostredníctvom Reklamačného formuláru alebo e-mailom na objednavky@trendysport.sk

      2)tovar zašlite ako doporučený balík (nikdy nie na dobierku) na našu adresu

      3)do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vaše osobné údaje

      4) priložte originálny doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode  

      5)zásielku pošlite na adresu:

                                              Trendy Šport
                                              Partizánska 1625
                                              Hriňová
                                              962 05

 

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné   údaje   sú chránené  pred  zverejnením  a  použitím  treťou  osobou. Sú použité  iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo \"Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.\" v znení neskorších právnych úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.